Jongeren 19nu Flevoland werd op 10 december 1971 opgericht. Iedere jongere vanaf 16 jaar kan lid worden van onze vereniging. Met ruim 2000 leden de grootste, provinciaal georganiseerde jongerenvereniging in Flevoland. Wij spelen een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding van onze leden. Voor agrarische leden verzorgt het Flevolands Agrarisch Jongeren Contact (FAJK) vaktechnische en vormende activiteiten en belangbehartiging.

De statuten van J19nu Flevoland beschrijven de oorspronkelijke en formele doelstelling van de vereniging: “De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de principiële, culturele, sociaal-economische en vaktechnische vorming van de leden, alsmede het belangstellend en actief deelnemen aan – en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor – de samenleving en de opbouw daarvan in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder.”

Een doelstelling gericht op de opbouw van Flevoland in een tijd dat Nederland nog verdeeld was door verzuiling op geloofsovertuiging. Jongeren 19nu wilde anders zijn en is opzet als algemene vereniging. Welliswaar met een sterke link naar de agrarische sector, maar toegankelijk voor alle jongeren van Flevoland.

Na tientallen jaren is het doel van de vereniging ongewijzigd. De rol die Jongeren 19nu vervuld in de vrijetijdsbesteding van onze leden past bij de bovenstaande passage uit de notulen. Onze activiteiten worden voor en door leden georganiseerd en vervullen altijd een behoefte die er is bij onze leden. Een voorbeeld, onze verenigingsgebouwen zijn jarenlang een plaats om veilig uit te gaan. We worden hierin gedoogd door de regionale horeca, omdat er ruimte is tussen vraag en aanbod. De rolverdeling met plaatselijke horeca is aan het veranderen. Dit soort ontwikkelingen in de regio en behoefte van jongeren in Flevoland bepalen uiteindelijk de koers van Jongeren 19nu. Binnen onze doelstelling kunnen we echter alle kanten op. Onze leden en hun vrijetijdsbesteding staan hierin immers altijd centraal!

De belangrijkste bestanddelen van Jongeren 19nu zijn de afdelingen Noordoostpolder (met subafdelingen Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T), Dronten en Lelywolde. De meeste activiteiten worden georganiseerd in de drie verenigingsgebouwen. Deze staan verspreid over Flevoland met ‘de Buren’ te Emmeloord, ‘Cultus Inn’ te Dronten en de ‘Groene Schuur’ te Zeewolde. De exploitatie van deze gebouwen is geregeld via aparte stichtingen gerelateerd aan de afdelingen.

09

07

Gave deal J19nu & NOPPOP

9 juli 2022

21.00

17

09

J19nu NOP Hop Hop Rondje NOP

17 september 2022

19.30

25

06

J19nu NOP – Dijkfeest 2022

25 juni 2022

21.00