Algemene Voorwaarden J19nu NOP
 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op busuitjes, welke door J19nu NOP georganiseerd worden.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met ‘leden’ bedoeld: iedereen die lid is van Jongeren19nu. Je bent pas officieel lid, wanneer je op de ledenlijst staat. Met ‘niet-leden’ wordt iedereen bedoeld die geen lid is van Jongeren19nu en ook niet op de ledenlijst staat.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Aanmelden en Afmelden
 • Alle leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor busuitjes, via de website www.j19nu-nop.nl. Dit kan een geruime tijd voorafgaand aan een evenement.
 • Bij opgave dient het bedrag direct te worden betaald.
 • Wanneer er opgegeven kan worden, wordt dit via de website en via facebook gecommuniceerd.
 • Lidnummer moet corresponderen met de naam van het lid.
 • Afmelden kan via info@j19nu-nop.nl.
 • Wanneer aangemeld voor een busuitje, kunnen leden en niet-leden zich tot maximaal 24 uur voordat de eerste bus vertrekt afmelden. Wanneer er op tijd afgemeld is wordt het volledige bedrag teruggestort.
 • Is er niet op tijd afgemeld, kan het bedrag niet meer terug gestort worden.
 • Dit geldt ook voor andere activiteiten, welke door J19nu NOP georganiseerd worden.

 

 1. Prijzen
 • Leden kunnen voor een bedrag van 5 euro mee met de bus, dit is voor een retour. Niet-leden betalen 10 euro. Het gaat hierbij om de busuitjes naar J19nu NOP-feesten. Andere busuitjes kunnen afwijken van deze prijzen.
 • Wanneer een lid of niet-lid besluit om een enkel ritje met de bus mee te gaan, blijven de prijzen hetzelfde.

 

 1. Eigen Risico
 • Het gebruiken van de bus die door J19nu NOP beschikbaar wordt gesteld is op eigen risico.
 • Eigendommen in de bus laten liggen, kan wanneer de buschauffeur dit aan geeft, dit is echter op eigen risico. J19nu NOP is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

 

 1. Overig
 • Wanneer de bus bevuild wordt door bijvoorbeeld braaksel, wordt er 50 euro aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit bedrag dient betaalt te worden voordat desbetreffende persoon de bus verlaat. Dit bedrag kan zowel cash, als via internet voldaan worden.

09

07

Gave deal J19nu & NOPPOP

9 juli 2022

21.00

17

09

J19nu NOP Hop Hop Rondje NOP

17 september 2022

19.30

25

06

J19nu NOP – Dijkfeest 2022

25 juni 2022

21.00